Zəka kompüter kursu.

"Zəka" onlayn təlim mərkəzi.

  Müasir dövrdə hər bir şəxsin birbaşa təmasda olduğu kompüter gerçək həyatımızın bir hissəsinə çevrilmişdir, indi heç bir müəssisəni kompütersiz təsəvvür etmək mümkün deyil.
  Hər bir insan öz savadı gözəl əxlaqı və bacaracaqları ilə işlədiyi müəssisədə yüksək nəailiyyətlər əldə edirsə, bu gün bu xususiyyətləri tamamlamaq üçün kompüter biliyi və kompüterdə sürətli işləmək qabiliyyəti də əlavə olunmalıdır. Sizlərin hər zaman bu elmi öyrənməyiniz heç də gec deyil.
  Zəka onlayn təlim mərkəzi internet vasitəsi ilə kompüter proqramları tədrisində özünəməxsus yeri olan bir tədris ocağıdır. Biz hər zaman sizlərə yüksək səviyyədə keyfiyyətli bir bilik verməyə hazırıq. Bizim savadsiz biliyi zəif məzunumuz olmur. Zəif bilən şagirdlər əlavə məşqələlərdə lazım olan səviyyəni əldə edə bilirlər. Bununla da biz öyrətdiyimiz proqrammların kamil şəkildə mənimsənilməsinə nail oluruq. Hər bir valideyn övladının elmli, savadlı gələcəyi nurlu olan bir insan kimi büxtələşməsini istəyir. Biz sizinlə birgə bu ağır məsuliyyətli vəzifəni daşımağa hazırıq.


2023-2024 ci dərs ili üçün onlayn dərslərə start verdi.

"Zəka" kompüter kursundan yenilik indi siz kompüter biliklərinə evinizdə yiyələnə biləcəksiniz.


Mobil: (+994)50 730 4779
Ətraflı

Animasiya CSS Geniş Dərs 5

CSS 3

Animasiya CSS Geniş Dərs 5

CSS Geniş dərslərinə davam edərək obyektlərə css stil vasitəsi ilə animasiya verilməsini yerinə yetirəcəyik. CSS3-animasiya saytlara dinamizm verir. Bu istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqəni yaxşılaşdırıb veb səhifələri canlandırır. Dərsimizin davamında HTML5 səhifədə hazırlanmış bir neçə nümunəyə baxaq.
CSS
Ətraflı