HTML siyahilər Dərs 10

HTML siyahılar Dərs 10


Bu dərsimizdə HTML siyahılar haqqında bir neçə nümunəyə baxacağıq. Microsoft Office Word dərslərində iştirak edənlər siyahılar haqqında məlumatları olur. HTML siyahilərinin də Word yazı redaktorunda olan siyahılara oxşarlığı olacaq.
Ətraflı