HTML5 Maket Dərs 12

HTML5 Maket Dərs 12


Bu dərsimizdə HTML5 maketini yaradacağıq. Veb saytlar tez-tez bir neçə sütun içindəki məzmunu nümayiş etdirirlər. Məsələn, bir jurnalda və ya bir qəzetdə olduğu kimi. HTML5 bir veb səhifəsinin müxtəlif hissələrini müəyyən edən yeni semantik elementləri təklif edir.
Ətraflı

HTML siyahilər Dərs 10

HTML siyahılar Dərs 10


Bu dərsimizdə HTML siyahılar haqqında bir neçə nümunəyə baxacağıq. Microsoft Office Word dərslərində iştirak edənlər siyahılar haqqında məlumatları olur. HTML siyahilərinin də Word yazı redaktorunda olan siyahılara oxşarlığı olacaq.
Ətraflı